پرسشنامه EFQM

ali شهریور ۲۹, ۱۳۹۶

پرسشنامه EFQM عنوان : پرسشنامه EFQMحوزه کاربرد: مهندسی صنایع، مدیریت تعداد صفحات: ۷ صفحه این پرسشنامه مشتمل بر ۴۶ سوال […]

Read More